و یا مطالب خود را با آدرس تلگرام bestprogramer@ درمیان بگذارید

خاصیت ToolTipTitle :
دوشنبه 14 دی 1394 ساعت 10:39 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
از این خاصیت برای نوشتن یک تیتر بر روی کادر توضیحی ToolTip استقاده می شود.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود


خاصیت ToolTipIcon :
شنبه 14 آذر 1394 ساعت 05:11 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت شکل آیکن نمایشی Tooltip  را مشخص می نواید که دارای پارامترهای زیر می باشد.

None: این پارامتر هیچ آیکنی را نمایش نمی دهد

Error: این پارامتر آیکن خطا را در کنار کادر قرار می دهد

Info: این پارامتر آیکن اطلاعات را در کنار کادر قرار می دهد

Warning: این پارامتر آیکن هشدار را در کنار کادر قرار می دهدلطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودبرچسب‌ها: خاصیت ToolTipIcon , ToolTipIcon ,خاصیت MarqueeAnimationSpeed :
دوشنبه 9 آذر 1394 ساعت 10:01 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت زمانی کار خواهد نمود که کاربر خاصیت Style را در کنترل ProgressBar برابر با Marquee قرار دهد. در این حالت شکل کنترل ProgressBar به صورت نوار پیشرفت در حال انتظار می باشد. حال به کمک خاصیت  MarqueeAnimationSpeed می شود سرعت نمایش حالت انتظار را مشخص نمود.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود


خاصیت ReshowDelay :
پنجشنبه 5 آذر 1394 ساعت 08:33 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
در صورتی که بر روی فرم چند کنترل دارای ToolTip داشته باشیم و با قرار گیری اشاره گر بر روی  یکی از این کنترلها پیغامش ظاهر گردیده است این خاصیت مشخص می نماید در صورت قرار گرفتن اشاره گر بر روی کنترل دیگر چه زمانی صرف شود تا کادر پیغام آن کنترل دیگر نمایان گردد.


لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودبرچسب‌ها: خاصیت ReshowDelay , ReshowDelay ,خاصیت IsBalloon :
دوشنبه 2 آذر 1394 ساعت 04:42 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت باعث می گردد تا شکل نمایشی کنترل Tooltip تنظیم گردد . در صورتی که مقدار پارامتر این خاصیت برابر با Flase باشد به صورت عادی نمایش داده خواهد شد و در صورت بارگزاری مقدار True درون آن به صورت پیغامی نمایش داده خواهد شدلطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودبرچسب‌ها: خاصیت IsBalloon , IsBalloon ,خاصیت AutoPopDelay :
شنبه 23 آبان 1394 ساعت 05:02 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت مقدار زمان نمایش راهنمای کنترل ToolTip را مشخص می نماید که مبنای اندازه گیری آنها میلی ثانیه می باشد یعنی از مقدار را برابر با 1000 بدهید به عنوان یک ثانیه در نظر می گیرد.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود


خاصیت ShowSelectionMargin :
چهارشنبه 20 آبان 1394 ساعت 05:20 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت در صورتی که با پارامتر True مقدار دهی گردد شود متن های درون RichTextBox را کمی جلوتر از لبه کادر برده و همین امر باعث می گردد تا عمل انتخاب خطوط برای کاربران آسانتر شود و در صورتی که این خاصیت مورد برابر با پارامتر False باشد متن ها از ابتدا خط شروع می گردد.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود


خاصیت RightMargin :
چهارشنبه 20 آبان 1394 ساعت 11:08 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت میزان عرض متن را با لبه کنترل مشخص می نماید. برای آنکه درک بهتری نسبت به موضوع داشته باشید دستور العمل زیر را دنبال نمایید.

طرز کار:
یک پروژه ایجاد نموده و کنترل RichTextBox را به آن اضافه نمایید
متنی را روی کنترل تایپ نمایید (بهتر است چند خط باشد)
خاصیت Width فرم را برابر با 800 و خاصیت Width کنترل RichTextBox را برابر با 600 قرار دهید 
حال خاصیت RightMargin کنترل RichTextBox را برابر با 500 قرار داده و برنامه را اجرا نمایید
حال خواهید دید که در 100 پیکسلی انتهای کنترل RichTextBox هیچ متنی قرار نگرفته است.

تذکر: اگر خاصیت RightMargin  از خاصیت Width کنترل RichTextBox بیشتر باشد بخشی از متن به بیرون از کنترل منتقل می گردد.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودبرچسب‌ها: خاصیت RightMargin , RightMargin ,خاصیت EnableAutoDragDrop :
سه شنبه 19 آبان 1394 ساعت 12:19 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
با ارائه پارامتر True به این خاصیت می توانید درون کنترل عملیات Drag & Drop را انجام دهید. به طور مثال ابتدا بخشی از متن را انتخاب نموده و سپس با کشیدن موس آن متن را جابجا نمایید.

نکته: به کمک این خاصیت میتوانید مطالب دیگر را از بیرون برنامه به درون کادر Drag نماییدلطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود


خاصیت DetectUrls :
یکشنبه 17 آبان 1394 ساعت 12:12 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
اگر این خاصیت را برابر با پارامتر True نمایید در صورت وارد نمودن لینک اینترنتی آن را به صورت آبی نمایش داده و آماده می نماید تا با کد نویسی بتوانید خاصیت آن را برای باز نمودن صفحه دیگر تنظیم نمود. حال اگر پارامتر این خاصیت برابر False باشد دیگر متنها لینک آبی نبوده و در مشکی و عادی نمایش داده می شود.

طرز کار:
پروژه ای را ایجاد نموده و یک کنترل RichTextBox را درونش قرار دهید
برنامه را اجرا نمایی و آدرس اینترنتی همین صفحه را درونش کپی نمایید 
حال برنامه را بسته و خاصیت DetectUrls را برابر با False نمایید و سپس برنامه را جراء نمایید و آدرس اینترنتی همین صفحه را درونش کپی نمایید 
در ر اینجا تفاوتها را خواهید دید.


لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودبرچسب‌ها: خاصیت DetectUrls , DetectUrls ,خاصیت BulletIndent :
چهارشنبه 13 آبان 1394 ساعت 09:44 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت زمانی کاربرد دارد که شما از Bullet یا نشانگر، درون متن های خود استفاده نموده اید. در واقع این خاصیت فاصله متن را با نشانگر Bullet را بر حسب Pixel مشخص می نماید. مانند شکل زیر 

لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود


خاصیت ZoomFactor :
یکشنبه 10 آبان 1394 ساعت 06:54 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت درون کنترلهایی مانند RichTextBox عمل می نماید و به باعث می گردد تا با Zoom شدن درون کنترل متون بزرگتر نمایش داده شوند.

نکته: در نظر داشته باشید که با کمک کلید Ctrl و چرخاندن Scroll موس می توانید عمل Zoom را انجام دهید.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودبرچسب‌ها: خاصیت ZoomFactor , ZoomFactor ,خاصیت Step :
شنبه 9 آبان 1394 ساعت 07:16 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت مقدار پرش نوار پیشرفت کنترل ProgressBar را مشخص می نماید. 

نکته: باید عدد مقدار پرش از مقدار افزایش به خاصیت Value کمتر باشد تا شما بتوانید این خاصیت را درک نمایید.

طرز کار:
یک پروژه جدید ایجاد نموده و یک کنترل ProgressBar و یک کنترل Button به صفحه اضافه نمایید
خاصیت Maximum  کنترل ProgressBar  را برابر با ده و خاصیت Step آن را برابر با یک قرار دهید و کد زیر را بر روی دکمه بنویسید

 ProgressBar1.Value += 3

پروژه را اجراء نمایید و به کنترل ProgressBar دقت نموده و بر روی Button کلیک نمایید. خواهید دید سه واحد به مقدار Value اضافه می شود با این تفاوت که این واحدها در سه مرحله پرش انجام می شود زیرا مقدار Step برابر با یک است. حال اگر مقدار Step را برابر با سه قرار دهیم می بینید با فشردن کلید کنترل Button به یکباره سه واحد را در کنترل ProgressBar تگمیل می نماید.


لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودمرتبط با: VB.NET , #C , برنامه نویسی ,

برچسب‌ها: خاصیت Step , Step ,خاصیت Style :
شنبه 9 آبان 1394 ساعت 12:17 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
در کنترل ProgressBar 
این خاصیت شکل نمایشی کنترل ProgressBar را مشخص می نماید که شامل سه پارامتر می باشد.

Blocks: با انتخاب این پارامتر شکل کنترل در حالت پیشرفت قرار گرفته به صورت بلوک بندی در خواهد آمد و بلوک ها به ترتیب کامل می شود.

Continuous: با انتخاب این پارامتر شکل کنترل در حالت پیشرفت قرار گرفته به صورت نوار ساده در خواهد آمد .
نکته : در عکس بالا شکل دو پارامتر فوق نمایش داده شده است. تصویر اول پارامتر Blocks و تصویر دوم پارامتر Continuous را نمایش می دهد. اما برای نمایش آنها باید خاصیت گرافیکی را تغییر دهید. برای این منظور به دستور العمل زیر عمل نمایید.

طرز کار:
از منوی Project گزینه آخر Properties را انتخاب نمایید می بینید که قبل از کلمه Properties نام پروژه باز شده قرار دارد.
در این صفحه گزینه Enable XP visual styles را از انتخاب خارج نموده و تیک آن را بردارید.

Marquee: با انتخاب این پارامتر شکل کنترل در حالت انتظار قرار خواهد گرفت. برای نمایش این پارامتر باید بر خلاف دو پارامتر قبل گزینه Enable XP visual styles را انتخاب نمایید تا به شکل زیر نمایش داده شود.
لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودبرچسب‌ها: خاصیت Style , Style ,خاصیت UseFading :
شنبه 9 آبان 1394 ساعت 09:41 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
توضیح این خاصیت کمی دشوار می باشد اما سعی دارم تا با ادبیات ساده توضیح دهم .
این خاصیت شامل دو پارامتر می باشد اگز پارامتر ورودی برابر با مقدار True باشد زمانی که اشاره گر بر روی کنترلی قرار بگیرد یا آن را ترک نماید خواهید دید کادر توضیحی ToolTip به آرامی نمایش داده شده و با یه آرامی محو می شود که البته خود همین انیمیشن سریع انجام می شود. اما اگر پارامتر این خاصبیت را برابر با False قرار دهید می بینید که سریع اجرا شده و در صورت ترک کنترل سریع محو می شود.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودبرچسب‌ها: خاصیت UseFading , UseFading ,خاصیت UseAnimation :
شنبه 9 آبان 1394 ساعت 09:40 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت، همانند خاصیت UseFading می باشد با این تفاوت که کاربرد آن زمانی است که قرار باشد برنامه درون ویندوز XP یا ویندوز سرور اجرا شود.

خاصیت WaitOnLoad :
شنبه 9 آبان 1394 ساعت 07:27 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت باعث می شود تا در زمان Load شدن عکس درون کنترل PictureBox اگر طولانی باشد عکس قرار گرفته درون خاصیت InitialImage نمایش داده شود یا خیر. در صورت انتخاب پارامتر False برای این خاصیت عکس خاصیت InitialImage پیش از نمایش عکس اصلی نمایش داده خواهد شد و در صورت استفاده از پارامتر True برای این خاصیت سیستم در انتظار بارگزاری عکس اصلی خواهد بود.

نکته: گاهاً پیش می آید که می خواهیم عکسی را از شبکه و یا اینترنت درون کنترل PictureBox قرار دهیم در این زمان خاصیت مذکور می تواند کارآمد باشد.

طرز کار:
پروژه ای را ایجاد نموده و یک کنترل PictureBox درونش قرار دهید 
در خاصیت InitialImage یک عکس با موضوعیت انتظار قرار دهید (می توانید از عکس ساعت شنی استفاده نمایید )
خاصیت WaitOnLoad را برابر با پارامتر False قرار دهید
بر روی PictureBox  دوبار کلیک نموده و کدهای زیر درونش قرار دهید و نتیجه را مشاهده نمایید

   PictureBox1.WaitOnLoad = False
    PictureBox1.LoadAsync("آدرس عکس از اینترنت")

تذکر: بهتر است عکس انتخاب شده از ابعاد بزرگی برخوردار باشد و حجم آن نیز بالا باشد.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودبرچسب‌ها: خاصیت WaitOnLoad , WaitOnLoad ,خاصیت InitialImage :
شنبه 9 آبان 1394 ساعت 07:04 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
درون این خاصیت یک عکس قرار می گیرد تا در صورت نیاز هنگام Load شدن عکس نمایش داده شود که تنظیم این خاصیت به تنظیم خاصیت WaitOnLoad بستگی دارد.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود


خاصیت SizeMode :
پنجشنبه 7 آبان 1394 ساعت 12:07 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت وضعیت نمایش عکس را ردون PictureBox مشخص می نماید که برابر با پارامترهای زیر می باشد.

Normal: این پارامتر عکس را در حالت عادی نمایش می دهید و چنانچه اندازه عکس از اندازه PictureBox بزرگتر باشد قسمت هایی از عکس که از کادر بیرون زده باشد نمایش داده نخواهد شد.

StretchImage: این پارامتر باعث کشیدگی یا فشردگی عکس شده تا جایی که تمامی کادر PictureBox را پوشش دهد .لازم به ذکر است که این خاصیت باعث شده تا شکل عکس ها از حالت عادی خارج گردد و استفاده از آن جز در مواقع ضروری زیبا نیست.

AutoSize:این پارامتر کنترل PictureBox را به اندازه عکس درونش تبدیل خواهد نمود.باید این نکته را در نظر داشته باشید که دیگر قادر به تغییر اندازه کنترل خواهید بود.

CenterImage: با استفاده از این پارامتر مرکز عکس مرکز PictureBox قرار گرفته و در صورت بزرگتر بودن عکس از کنترل تا جایی که کادر باشد عکس را نمایش می دهد و بخش های خارج از کادر نمایش داده نمی شود.

Zoom: این پارامتر را می توان کاربردی ترین پارامتر SizeMode معرفی نمود که عکس را تا جایی که درون کادر اجازه داده می شود بزرگ می نماید و تفاوتش با پارامتر StretchImage در این است که عکس از حالت طبیعی خود خارج نمی گردد
لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودبرچسب‌ها: خاصیت SizeMode , SizeMode ,خاصیت ErrorImage :
پنجشنبه 7 آبان 1394 ساعت 11:47 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
درست است که نام این خاصیت به معنای خطا در عکس می باشد اما به طور کلی این خاصیت را می توان برای کارهای مختلف استفاده نمود. در واقع در صورتی که در نمایش عکس اصلی اشکالی بوجود آید می توانید این عکس را نمایش دهید.

طرز کار:
پروژه ایجاد نمایید و درون آن یک PictureBox قرار دهید 
خاصیت ErrorImage را برابر با یک تصویر قرار دهید
حال در هر حالتی که می خواهید عکس درون ErrorImage را نمایش دهید کافی است کد زیر را اجرا نمایید.

 PictureBox1.Image = PictureBox1.ErrorImage

خواهید دید که عکس درون خاصیت ErrorImage نمایش داده خواهد شد.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودبرچسب‌ها: خاصیت ErrorImage , ErrorImage ,

 
گفتمان مدیر
نویسندگان
نظر سنجی
آیا از مطالب سایت راضی هستید
دیگر موارد
بازدید کل :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
آخرین بازدید :شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات