و یا مطالب خود را با آدرس تلگرام bestprogramer@ درمیان بگذارید

خاصیت UpDownAlign :
چهارشنبه 6 آبان 1394 ساعت 12:32 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت مشخص می نماید فلشهای درون کنترل NumericUpDown در کدام طرف کنترل قرار گیرد سمت چپ یا راست.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودبرچسب‌ها: خاصیت UpDownAlign , UpDownAlign ,خاصیت ThousandsSeparator :
چهارشنبه 6 آبان 1394 ساعت 12:29 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
با استفاده از این خاصیت می توانید  اعداد درون کنترل NumericUpDown سه رقم سه رقم به صورت ارزشی از یک دیگر جدا نمایید.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود


خاصیت Minimum :
چهارشنبه 6 آبان 1394 ساعت 12:13 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
در کنترل NumericUpDown 
به کمک این خاصیت حداقل مقدار قابل ارائه در کنترل NumericUpDown را می توان تنظیم نمود.

تذکر: این خاصیت فقط در زمانی مورد ارائه می باشد که کاربر بر روی فلش های کنترل کلیک نموده باشد . در کنترل ProgressBar 
این خاصیت نقطه شروع نوار پیشرفت کنترل ProgressBar را مشخص می نماید.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودبرچسب‌ها: خاصیت Minimum , Minimum ,خاصیت Maximum :
چهارشنبه 6 آبان 1394 ساعت 12:12 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
در کنترل NumericUpDown 
به کمک این خاصیت حداکثر مقدار قابل ارائه در کنترل NumericUpDown را می توان تنظیم نمود.

تذکر: این خاصیت فقط در زمانی مورد ارائه می باشد که کاربر بر روی فلش های کنترل کلیک نموده باشد . در کنترل ProgressBar 
این خاصیت نقطه پایان نوار پیشرفت کنترل ProgressBar را مشخص می نماید.
لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودبرچسب‌ها: خاصیت Maximum , Maximum ,خاصیت InterceptArrowKeys :
چهارشنبه 6 آبان 1394 ساعت 10:00 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت برای مدیریت کلیدهای جهت بالا و پایین صفحه کلید می باشد. چنانچه این خاصیت برابر با پارامتر True باشد با فشردن کلید جهت بالا و پایین مقدار درون کنترل افزایش و یا کاهش میابد اما اگر پارامتر این خاصیت برابر با مقدار False باشد آنگاه دیگر با فشردن کلید جهت بالا و پایین نشانگر اعلام تایپ بین کاراکترها عقب و جلو می شود.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود


خاصیت Hexadecimal :
چهارشنبه 6 آبان 1394 ساعت 09:51 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت باعث می شود تا کاربر بتواند مقدار درون کنترل NumericUpDown را با مقدار مبنای 16 تنظیم نماید.به طور کلی کاربر قادر خواهد بود مقدارهای عددی یک تا نه و A B C D E F را نیز تایپ نماید.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودبرچسب‌ها: خاصیت Hexadecimal , Hexadecimal ,خاصیت Increment :
چهارشنبه 6 آبان 1394 ساعت 09:44 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت میران پرش مقدار درون کنترل NumericUpDown را مشخص می نماید. اگر مقدار این خاصیت را برابر با سه قرار دهید خواهید دید در صورت فشردن فلش ها روی کنترل مقدار درون کنترل سه واحد سه واحد افضایش یا کاهش می باید.

نکته: در صورت استفاده از مقدار اعشاری به کمک خاصیت DecimalPlaces و برای ایجاد پرش اعشاری باید خاصیت Increment را برابر با مقداری کمتر از عدد یک قرار دهید.
لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودبرچسب‌ها: خاصیت Increment , Increment ,خاصیت DecimalPlaces :
چهارشنبه 6 آبان 1394 ساعت 09:30 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت تعداد رقم اعشار را درون کنترل مشخص می نماید. به طور مثال اگر این خاصیت را برابر با عدد سه قرار دهید آنگاه خواهید دید دورن کنترل NumericUpDown سه رقم اعشار نمایان می گردد.

نکته : برای تغییر اعشاری در صورت کلیک روی فلش های کنترل NumericUpDown باید خاصیت Increment را تنضیم نمایید.


لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید

هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودخاصیت BalloonTipTitle :
سه شنبه 5 آبان 1394 ساعت 05:37 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
برای تنظیم این خاصیت ابتدا باید بخش آمورش کنترل NotifyIcon را مطالعه نمایید.
این خاصیت زمانی کاربرد دارد که شما می خواهید پیغامی را در بخش اعلام سیستم ویندوز در کنار ساعت ظاهر نمایید مانند پیغامهای آنتی ویروس.به طور کلی این خاصیت عنوان پیغام را مشخص می نماید و خاصیت BalloonTipText  متن اصلی پیام را مشخص می نماید.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود


خاصیت BalloonTipText :
سه شنبه 5 آبان 1394 ساعت 05:34 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
برای تنظیم این خاصیت ابتدا باید بخش آمورش کنترل NotifyIcon را مظالعه نمایید.
این خاصیت زمانی کاربرد دارد که شما میخواهید پیغامی را در بخش اعلام سیستم ویندوز در کنار ساعت ظاهر نمایید مانند پیغامهای آنتی ویروس.به طور کلی این خاصیت متن اصلی پیغام را مشخص می نماید و خاصیت BalloonTipTitle عنوان پیام را مشخص می نماید.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود


خاصیت BalloonTipIcon :
سه شنبه 5 آبان 1394 ساعت 05:25 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
برای تنظیم این خاصیت ابتدا باید بخش آمورش کنترل NotifyIcon را مظالعه نمایید.
این خاصیت زمانی کاربرد دارد که شما میخواهید پیغامی را در بخش اعلام سیستم ویندوز در کنار ساعت ظاهر نمایید مانند پیغامهای آنتی ویروس. برای این منظور این خاصیت برابر با چهار پارامتر است :

None: با انتخاب این پارامتر پیغام را بدون آیکن نمایش می دهد.

Info: با انتخاب این پارامتر پیغام به همراه آیکن اطلاعات نمایش داده می شود.

Warning: با انتخاب این پارامتر پیغام به همراه آیکن هشدار نمایش داده می شود.

Error: با انتخاب این پارامتر پیغام به همراه آیکن خطا نمایش داده می شود.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود
آمورش کنترل NotifyIcon :
سه شنبه 5 آبان 1394 ساعت 04:21 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
کنترل NotifyIcon برای ساخت آیکن در بخش اعلام ویندوز (کنار ساعت سمت راست پایین ) می باشد. درواقع در این بخش می توان یک کنترل ایجاد کرده و برنامه را از بیرون هدایت نمود. برای این کار مراحل زیر را انجام دهید.

طرز کار: 
یک پروژه ایجاد نمایید و ابتدا یک کنترل ContextMenuStrip و NotifyIcon  را درون آن اضافه نمایید
کنترل ContextMenuStrip را گرفته و سه آیتم با عنوان های Red ، Green و Blue روی آن قرار دهید.
بر روی آیتم Green کد زیر را تایپ نمایید
Me.BackColor=Color.Green
بر روی آیتم Red کد زیر را تایپ نمایید
Me.BackColor=Color.Red
بر روی آیتم Blue کد زیر را تایپ نمایید
Me.BackColor=Color.Blue

حال خاصیت Icon کنترل NotifyIcon  را برابر با یک آیکن قرار داده و خاصیت ContextMenuStrip را برابر با ContextMenuStrip1 قرار دهید و پرژه را اجرا نمایید.
در سمت راست پایین صفحه نگاه کنید و ببینید که آیکن برنامه در کنار ساعت در بخش System قرار گرفته بر روی آن کلیک راست نمایید تا گزینه ساخت شده ContextMenuStrip نمایان گردد و با کلیک روی هر گزینه خواهید دید رنگ Form تغییر خواهد کرد.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودخاصیت TodayDate :
سه شنبه 5 آبان 1394 ساعت 11:54 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت مقدار پیش فرض روز را نمایش می دهد. به طور مثال اگر این خاصیت را با روز معینی تنظیم نماییم آنگاه آن روز به عنوان روز جاری انتخاب می شود. 

نکته: بهتر است همواره این خاصیت برابر با مقدار خالی باشد تا مشکلی برای برنامه پیش نیاید.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودبرچسب‌ها: خاصیت TodayDate , TodayDate ,خاصیت TitleBackColor ،TitleForeColorو TrailingForeColor:
سه شنبه 5 آبان 1394 ساعت 11:18 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت ها برای رنگ نمودن کنترل MonthCalendar استفاده می شود

به کمک خاصیت TitleForeColor رنگ متن بالای کنترل (رنگ متن ماه تقویم) را مشخص می نمایند.

به کمک خاصیت TitleBackColor رنگ کادر پشت متن بالای کنترل (رنگ پشت متن ماه تقویم) را مشخص می نمایند.

به کمک خاصیت TrailingForeColor رنگ قیمتهای خارج از ماه جاری را مشخص می نماید به طور مثال تقویم این ماه از سه شنبه شروع شود این رنگ روز شنبه تا دوشنبه را تعیین می نماید.

تذکر: هرچه این خاصیتها را تنظیم نمایید هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد زیرا این کنترل از ویندوز تبعیت خواهد نمود و هیچ تغییری را اعمال نمیکند برای آنکه این تغییرات اعمال گردد به روش زیر عمل نمایید

طرز کار:
ابتدا پروژه ای ایجاد نموده و یک کنترل MonthCalendar درونش اضافه نمایید 
سپس خواص TitleBackColor ،TitleForeColorو TrailingForeColor را به صورت دلخواه تنظیم نمایید.

 البته می توانید به جای تنظیم خواص فوق از کد زیر استفاده نمایید تا همان عمل صورت پذیرد. بر روی فضای خالی Form دوبار کلیک نموده و کد زیر را در این بخش قرار دهید.

 MonthCalendar1.TitleBackColor = System.Drawing.Color.Maroon
        MonthCalendar1.TrailingForeColor = System.Drawing.Color.Red
        MonthCalendar1.TitleForeColor = System.Drawing.Color.Yellow
        MonthCalendar1.ForeColor = System.Drawing.Color.Blue

پروژه را اجراء نمایید می بینید هنوز هیچ اقدامی صورت پذیرفته است حال مهمترین بخش را باید انجام دهید.
از منوی Project گزینه آخر Properties را انتخاب نمایید می بینید که قبل از کلمه Properties نام پروژه باز شده قرار دارد.
در این صفحه گزینه Enable XP visual styles را از انتخاب خارج نموده و تیک آن را بردارید.
هم اکنون برنامه را اجرا نموده و نتیجه را مشاهده نمایید.
لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودخاصیت ShowWeekNumbers :
دوشنبه 4 آبان 1394 ساعت 01:32 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت اگر با پارامتر True مقدار دهی شود باعث شده تا در کنار کنترل MonthCalendar ردیف هفته نمایش داده شود. مانند شکل زیر می توان مشخص نمود در چندمین هفته از سال می باشیم.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید

هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودخاصیت ShowTodayCircle :
دوشنبه 4 آبان 1394 ساعت 11:49 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
همواه در کنترل MonthCalendar تاریخ روز مشخص می باشد حال اگر این خاصیت را برابر با پارامتر True قرار دهید (به صورت پیش فرض انتخاب شده است) حتی اگر بر روی تاریخ دیگری از کنترل کلیک نماییم باز هم تاریخ امروز در حالت انتخاب باقی می ماند. اما در صورتی که از پارامتر False در این خاصیت استفاده نمایید آنگاه با انتخاب روز دیگر تاریخ امروز از انتخاب خارج می شود.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود


خاصیت ShowToday :
دوشنبه 4 آبان 1394 ساعت 11:36 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت باعث می شود تا در پایین کنترل MonthCalendar گزینه Today یا امروز نمایش داده شود که با کلیک بر روی آن تاریخ روز سیستم انتخاب می شود. در صورتی که پارامتر False برای این گزینه انتخاب شود دیگر Today نمایش داده نخواهد شد.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود
برچسب‌ها: خاصیت ShowToday , ShowToday ,خاصیت SelectionRange :
دوشنبه 4 آبان 1394 ساعت 11:02 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت شامل دو زیر شاخه می باشد که شروع و پایان بخش انتخاب شده را مشخص می نماید. به طور کلی با انتخاب این بخش سیستم از تاریخ Start را تا تاریخ End انتخاب می نماید.

کاربرد: 
به طور مثال برنامه ای برای هتل نوشته اید و میخواهید روزهایی را که مهمان هتل رزرو نموده است به صورت پیش فرض انتخاب شود. در اینجا این خاصیت به شما کمک می نماید تا انتخاب خود را انجام دهید.

تذکر: در صورتی که تاریخ Start از تاریخ End جلوتر باشد سیستم تنظیماتش را به گونه ای قرار می نماید که هیچگاه تاریخ Start از تاریخ End جلوتر برود

تذکر: در هنگام تنظیم این خاصیت باید به خاصیت MaxSelectionCount توجه شود زیرا فاصله ی بین دو پارامتر Start و End نمی تواند از مقدار خاصیت MaxSelectionCount بیشتر یاشد
لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودخاصیت ScrollChange :
دوشنبه 4 آبان 1394 ساعت 10:38 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت میزان پرش را بر حسب ماه درون کنترل MonthCalendar مشخص می نماید بطوری که اگر عدد آن را برابر با پنج بگذارید با یک بار کلیک بر روی فلش ها کنترل پنج ماه به جلو و یا عقب خواهد رفت.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودخاصیت MonthlyBoldedDates :
یکشنبه 3 آبان 1394 ساعت 06:12 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت در کنترل MonthCalendar برای برجسته نمودن متن تاریخ های مورد نظر استفاده می شود در صورت انتخاب یک تاریخ مثالاٌ روز 19، تمامی ماهها در این تاریخ  در زمان انتخاب کاربر  کمی Bold می گردند که کاربرد زیادی ندارد .

طرز کار:
برای ارائه این تاریخ های مورد نظر بر روی خاصیت MonthlyBoldedDates کلیک نمایید تا صفحه DateTimeCollectionEditor ظاهر گردد. بر روی دکمه Add از پایین صفحه کلیک نموده و از کادر سمت راست مقدار Value را با تاریخ مورد نظر مقدار دهی نمایید. در صورتی که بخواهید می توانید تاریخهای دیگری را نیز انتخاب نمایید.

تذکر: تفاوت این خاصیت با خاصیت  AnnuallyBoldedDates در این است که این این خاصیت به صورت ماهیانه بوده اما خاصیت AnnuallyBoldedDates به صورت سالانه می باشد

لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود

 
گفتمان مدیر
نویسندگان
نظر سنجی
آیا از مطالب سایت راضی هستید
دیگر موارد
بازدید کل :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
آخرین بازدید :شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات