و یا مطالب خود را با آدرس تلگرام bestprogramer@ درمیان بگذارید

خاصیت MinDate :
یکشنبه 3 آبان 1394 ساعت 03:36 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت بسیار مهم می باشد. به طوری که اگر بخواهیم تقویم کنترل MonthCalendar از تاریخی مشخصی عقب تر نرود می توانیم  تاریخ مورد نظر را به عنوان پارامتر به این خاصیت ارائه نماییم تا انتخاب قبل تر از تاریخ معین از کاربر گرفته شود. 

نکته: کاربرد این فرمان زمانی می باشد که میخواهیم گزارشی را تایپ نماییم و نباید این گزارش برای تاریخ سال گذشته باشد و با برای دانش آموزان ترم گذشته نمره ای ثبت نمود.
لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود
برچسب‌ها: خاصیت MinDate , MinDate ,خاصیت MaxSelectionCount :
یکشنبه 3 آبان 1394 ساعت 10:54 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
کاربران می توانند در هنگام نیاز تعدادی از روزهایی که می خواهند را انتخاب نمایند. با ارائه پارامتر عددی به این خاصیت حداکثر انتخاب را برای سیستم مشخص نمایید.

نکته: حداقل انتخاب در این خاصیت یک می باشد. که به منظور انتخاب یک روز بوده است.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودخاصیت FirstDayOfWeek :
یکشنبه 3 آبان 1394 ساعت 10:53 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت روز شروع هفته را مشخص می نماید که چه روزی باشد . زیرا زور تعطثل و آخر هفته تمامی کشورهای دنیا با یکدیگر متفاوت است و شروع هفته نیز متفاوت می باشد.
لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود


خاصیت CalendarDimensions :
شنبه 2 آبان 1394 ساعت 10:51 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت تعداد سطر و ستون تقویم را مشخص می نماید به طوری که می توان یک سال ، فصل و یا نیم سال را به صورت همرمان نمایش داد.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودخاصیت BoldedDates :
شنبه 2 آبان 1394 ساعت 10:50 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت در کنترل MonthCalendar برای برجسته نمودن متن تاریخ های مورد نظر (که به صورت سالانه نمی باشد) استفاده  می شود البته این تاریخ ها فقط زمانی که توسط کاربر انتخاب شوند کمی Bold می گردند که کاربرد زیادی ندارد .مگر آنکه از کنترلهای ساخته شده متفرقه استفاده نمایید و آنها را به پروژه خود اضافه کنید.

طرز کار:
برای ارائه این تاریخ های مورد نظر بر روی خاصیت BoldedDates کلیک نمایید تا صفحه DateTimeCollectionEditor ظاهر گردد. بر روی دکمه Add از پایین صفحه کلیک نموده و از کادر سمت راست مقدار Value را با تاریخ مورد نظر مقدار دهی نمایید. در صورتی که بخواهید می توانید تاریخهای دیگری را نیز انتخاب نمایید.

تذکر: تفاوت این خاصیت با خاصیت  AnnuallyBoldedDates در این است که این خاصیت تمامی سالها را در بر خواهد گرفت به طور مثال سال تولد که هر سال باید تکرار گردد اما خاصیت BoldedDates فقط تاریخ مشخصی را انتخاب می نمایید مانند تاریخ قرارداد

لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود
برچسب‌ها: خاصیت BoldedDates , BoldedDates ,خاصیت AnnuallyBoldedDates :
شنبه 2 آبان 1394 ساعت 10:49 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت در کنترل MonthCalendar برای برجسته نمودن متن تاریخ های مورد نظر استفاده می شود البته این تاریخ ها فقط زمانی که توسط کاربر انتخاب شوند کمی Bold می گردند که کاربرد زیادی ندارد .

طرز کار:
برای ارائه این تاریخ های مورد نظر بر روی خاصیت AnnuallyBoldedDates کلیک نمایید تا صفحه DateTimeCollectionEditor ظاهر گردد. بر روی دکمه Add از پایین صفحه کلیک نموده و از کادر سمت راست مقدار Value را با تاریخ مورد نظر مقدار دهی نمایید. در صورتی که بخواهید می توانید تاریخهای دیگری را نیز انتخاب نمایید.

تذکر: تفاوت این خاصیت با خاصیت  BoldedDates در این است که این خاصیت تمامی سالها را در بر خواهد گرفت به طور مثال سال تولد که هر سال باید تکرار گردد اما خاصیت BoldedDates فقط تاریخ مشخصی را انتخاب می نمایید مانند تاریخ قرارداد

لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودخاصیت TextMaskFormat :
چهارشنبه 29 مهر 1394 ساعت 10:20 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت قالب خروجی از کنترل را مشخص می نماید. این خاصیت شامل پارامترهای زیر می باشد:

ExcludePromptAndLiterals: این پارامتر باعث می شود تا پس از اجراء تنها متن تایپ شده توسط کاربر ار کنترل MaskedTextBox خارج گردد و کاراکترهای تایپ شده در هنگام طراحی Mask و دیگر موارد از کنترل خارج نشود.

نکته: در صورت استفاده از Copy و Paste این مقادیر نیز خارج خواهد شد.

IncludePrompt: این پارامتر همانند پارامتر ExcludePromptAndLiterals عمل می نماید با این تفاوت که به همراه متن محتوای Prompt نیز خارج می شود.

IncludeLiterals:با انتخاب این پارامتر تمامی محتوای درون کنترل MaskedTextBox بغیر از Prompt از کنترل خارج می گردد .

IncludePromptAndLiterals: با انتخاب این پارامتر تمامی محتوای درون کنترل MaskedTextBox از آن خارج می شود.

طرزکار:
یک پروژه ایجاد نمایید و کنترل MaskedTextBox درونش قرار داده و خاصیت Mask را برابر با مثدار زیر نمایید.

000000LLLL/\Fریال

حال یک کنترل TextBox و Button  به پروژه اضافه نمایید و کد زیر را درون Button تایپ نمایید 

TextBox1.Text = MaskedTextBox1.Text

پروژه را اجرا نموده و 3 عدد درون کنترل MaskedTextBox تایپ نمایید و دکمه را فشار دهید حال نتیجه را مشاهده نمایید . 
پروژه را بسته و این آزمون را یا دیگر پارامترهای خاصیت TextMaskFormat امتحان نمایید تا تغییرات را متوجه شوید.
لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود
خاصیت SkipLiterals :
سه شنبه 28 مهر 1394 ساعت 04:00 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت از نظر اهمیت شاید زیاد مهم نباشد و توضیح آن کمی مشکل است برای همین به صورت یک مثال برایتان بیان می نمایم.

طرز کار:
یک پروژه ایجاد نمایید و یک کنترل MaskedTextBox را درون آن اضافه نمایید
خاصیت Mask کنترل MaskedTextBox را برابر با مقدار زیر قرار دهید

00/00/0000

حال خاصیت SkipLiterals را برابر با پارامتر True قرار دهید (به صورت پیش فرض تنظیم شده است)
پروژ را اجرا نمایید و دو عدد تایپ کنید حال کاراکتر / را تایپ نمایید خواهید دید نشانگر اعلام تایپ به یعد از کاراکتر /  منتقل می شود و شما می توانید ادامه تایپ خود را انجام دهید.
پروژه را بسته و خاصیت SkipLiterals برابر با پارامتر False قرار دهید و مجدداً پروژه را اجرا کنید .
دو عدد وارد نموده و سپس کاراکتر / تایپ نمایید . خواهید دید که کنترل MaskedTextBox از درج کارکتر مورد نظر خود داری نموده و فقط با تایپ عدد نشانگر اعلام تایپ به بعد از کاراکتر / منتقل می شود.
لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودخاصیت ShortcutsEnabled :
سه شنبه 28 مهر 1394 ساعت 03:59 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
در برنامه همواره کلیدهای فوری وجود دارد که ما آن را تعریف ننموده ایم . مانند Ctrl+Z , Ctrl+V,... .این خاصیت دارای دو پارامتر می باشد. با ارائه مقدار True به این پارامتر کنترل به شما اجازه می دهد تا در صورت ورود به کنترل مربوطه از کلیدهای میانبر بتوانید استفاده نمایید . حال اگر این خاصیت را با مقدار False مقداردهی نمایید دیگر کلیدهای میانبر درون کنترل کار نخواهد نمود.

نکته : کلیدهای میانبر به قرار زیر می باشند:
CTRL+Z
CTRL+E
CTRL+C
CTRL+Y
CTRL+X
CTRL+BACKSPACE
CTRL+V
CTRL+DELETE
CTRL+A
SHIFT+DELETE
CTRL+L
SHIFT+INSERT
CTRL+R

تدکر :  در ارائه پارامتر مورد نظر در این خاصیت دقت بسیاری نمایید زیرا در صورت اشتباه عوابق سختی پس از تحویل پروژه خواهد داشت و باعث اتلاف وقت در تصحیح و تحویل مجدد پروژ] می گردد.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودخاصیت AsciiOnly :
پنجشنبه 23 مهر 1394 ساعت 04:02 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
در صورت انتخاب پارامتر True برای این کنترل فقط عباراتی که در جدول کدهای ASCII قرار داشته باشد قادر به تایپ و یا کپی کردن خواهد بود البته باید تنظیمات بخش Mask را نیر حتماً مطالعه نمایید.

لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودبرچسب‌ها: خاصیت AsciiOnly , AsciiOnly ,خاصیت ResetOnSpace :
پنجشنبه 23 مهر 1394 ساعت 03:56 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
اگر کنترل MaskedTextBox در حالتهای متنی تنظیم شده باشد و این خاصیت برابر با پارامتر False قرار گیرد، کاربر دیگر نمی تواند از کلید فاصله (Space) استفاده نماییم و در صورت True نمودن قادر به تایپ فاصله خواهید بود.
لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودخاصیت ResetOnPrompt :
پنجشنبه 23 مهر 1394 ساعت 03:56 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت می تواند تا با ترکیب شدن با خواصی چوناین دو خاصیت زمانی که برابر با مقدار True باشند می توان مقدار Prompt را نیز درون MaskedTextBox وارد نمود. AllowPromptAsInput ورودی داده های کاربر را کنترل نماید که به شکل زیر می باشد.

حالت اول:

AllowPromptAsInput = True - ResetOnPrompt = True
در این حالت می توان مقدار Prompt را نیز درون MaskedTextBox وارد نمود.که این حالت به صورت پیش فرض می باشد.

حالت دوم:
AllowPromptAsInput = ّFalse - ResetOnPrompt = True
این حالت مانند حالت قبل می باشد و کاربردی ندارد

حالت سوم:
AllowPromptAsInput = ّTrue - ResetOnPrompt = False
در این حالت کاراکتر Prompt به صورت استاندارد می باشد.

حالت چهارم:
AllowPromptAsInput = ّFalse ResetOnPrompt = False
در این حالت حتی اگر کاراکتر Prompt برای متن تعریف شده درون MaskedTextBox مجاز باشد اما کاربر اجازه تایپ آن را نخواهد داشت و به طور کلی ورودی Prompt به داخل کادر ممنوع می گردد.
لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودخاصیت RejectInputOnFirstFailure :
پنجشنبه 23 مهر 1394 ساعت 03:55 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
زمانی که کاربر بخواهد اطلاعات متنی مورد نظر خود را درون کنترل MaskedTextBox قرار دهد (به کمک Copy و Paste) این خاصیت اعمال می شود.ممکن است در متن کپی شده تعدادی کاراکتر غیر مجاز (بنا به Mask ارائه شده) وجود داشته باشد که این کنترل آنها را نپذیرد. حال اگر پارامتر این خاصیت را برابر با True نمایید خواهید دید کپی هایی که دارای کاراکترهای غیر مجاز می باشند انجام نمیشوند در صورتی که اگر پارامتر این خاصیت برابر با مقدار False باشد تنهای بخشهای مجاز متن کپی شده و به شکل پشت سر هم در کادر قرار خواهند گرفت.

لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودخاصیت PromptChar :
پنجشنبه 23 مهر 1394 ساعت 03:47 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت می تواند برابر با یک کاراکتر باشد به طوری که اگر بر روی کنترل MaskedTextBox یک Mask اعمال نمودیم باعث شود تا به جای کاکتر های خالی، کاراکتر تعریف شده در این خاصیت نمایش داده شود.


لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود
برچسب‌ها: خاصیت PromptChar , PromptChar ,خاصیت Mask :
پنجشنبه 23 مهر 1394 ساعت 03:46 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت مهمترین خاصیت در کنترل MaskedTextBox می باشد که فیلتر ورودی این کنترل را مشخص می نماید در واقع همین خاصیت باعث می گردد تا کاربران برای استفاده به این کنترل مراجعه نمایند. با انتخاب این خاصیت و باز نمودن آن صفحه ی زیر ظاهر می شود به شکل زیر :


در بخش Mask شما قالب خود را وارد نمایید و در بخش Preview پیش نمایش آن قالب را مشاهده مینماییم حال اگر در هنگام قالب پارامترهای زیر را وارد نماییم اشکال مختلفی از فیلتر بدست می آید. 

مثال:
0000/00/00
این قالی می تواند تاریخ را از ورودی دریافت نماید اما باید در نظر داشته باشید می توانید به جای صفر عبارات دیگری قرار داد که بر مینای زیر می باشد.

0: تنها عنصر عددی بین 0 تا 9 را از ورودی دریافت می نماید.

9: تنها عنصر عددی بین 0 تا 9 را از ورودی دریافت می نماید. اما در سایت میکروسافت توضیحاتی مبنی بر دریافت Space نیز ارائه شده است این در صورتی است که پارامتر قبلی نیز مانند این پارامتر می باشد.

#: تنها عنصر عددی بین 0 تا 9 به همراه Space  و علامتهای + و - را از ورودی دریافت می نماید. 

L , ? : ابن پارامتر باعث می شود تا فقط حروف توسط کنترل دریافت شود. این بدان معنا می باشد که حروف الفبای فارسی و انگلیسی بدون علامت ، نقطه ، عدد و غیره .

& , C , A ,  a: این پارامتر باعث می گردد تا کلیه حروف در حوزه کاراکترهای ASCII درون کنترل وارد شود البته باید ابتدا خاصیت AsciiOnly برابر با True گردیده باشد.
مثال : حال برای آزمون ابتدا Mask مورد نظر را اعمال نموده و خاصیت AsciiOnly را برابر با پارامتر True قرار دهید سپس پروژه را اجرا نموده و کاراکترهای زیر را درون  MaskedTextBox  وارد نمایید . خواهید دید که وارد نخواهد شد زیرا این کاراکتر ها در جدول کدهای ASCII نمی باشد.

Æ  ©    Җ   µ   £   ¤   ¥   ¢   §

$ : این کاراکتر برای ارائه واحد پولی میباشد به طور مثال اگر Mask را روی مقدار زیر قرار دهید ابتدا هر تعداد عددی را که بخواهید می توانید وارد نموده و در انتهای یک عبارت پولی (برای زبان فارسی و کشور ایران ریال را انتخاب می نماید) را قرار می دهد.

000000000000$

> : در صورتی که از این کاراکتر درون پارامتر خاصیت Mask استفاده نمایید تمامی حروف انگلیسی تایپ شد بعد از آن کوچک خواهد شد .

< : در صورتی که از این کارامتر درون پارامتر خاصیت Mask استفاده نمایید تمامی حروف انگلیسی تایپ شد بعد از آن بزرگ خواهد شد .

مثال: از دو پارامتر بالا یعنی > و < باید به صورت ترکیبی بر روی دیگر پارامترها استفاده نمود. به مثال زیر دقت نمایید و در خط بعد نمونه خروجی را مشاهده نمایید. همانطور که مشاهده می کنید از کاراکتر ششم حروف بزرگ گشته و از کاراکتر دوازدهم مجدداً حروف کوچک شده است.

LLLLL>LLLLLL<LLLL
abcdeFGHIJKlmnp

| : این پارامتر حرکت های دو پارامتر > و < را خنثی می نماید به مثال زیر دقت نمایید، همانطور که مشاهده می کنید ابتدا چهار کارامتر اول کوچک و سپس باید شش کاراکتر بزرگ باشد اما به خاطر قرار گیری علامت | بعد از کاراکتر سوم دیگر علامت < اعمال نمی شود این در صورتی است که پس از تایپ سه کاراکتر دیگر از کاراکتر یازده به دلیل استفاده مجدد از علامت < حروف بزرگ می گردد.

LLLL>LLL|LLL>LLLL
abcdEFGhijKLMN

نکته: در زمان تایپ دو پارامتر > و < دکمه CapsLock خاموش بوده است.

\ : اگر بخواهیم درون حاصیت Mask از یکی از پارامترهای رزرو شده که در این پست معرفی شده است استفاده نماییم باید کاراکتر \ را قبل از آن وارد نمایید این باعث می شود تا عین همان عبارت درون کنترل ظاهر گردد. اگر این عمل را انجام ندهید پارامتر ها خاصیت واقعی خود را نمایان خواهد ساخت.

تذکر: در اینجا باید گفت که دیگر کاراکترها در قالب Mask نبوده و در صورت به کار گیری از آن عین همان عبارت نمایان خواهد شد .

لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود
خاصیت InsertKeyMode :
پنجشنبه 23 مهر 1394 ساعت 03:45 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت ورودی اطلاعات را کنترل می نماید فرض نمایید در وسط کنترل MaskedTextBox کاراکتری تایپ شده باشد و حال بخواهید از ابتدای کنترل شروع به تایپ نماییم در اینجا است که این خاصیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت که شامل پارامتر های زیر می باشد.

Default: این پارامتر باعث می شود تا اگر از ابتدای MaskedTextBox شروع به تایپ نماییم  به طوری که در وسط آن متنی باشد تایپ صورت می گیرد و زمانی که به متنهای از قبل تایپ شده برسد آنها را به جلو حرکت خواهد داد.

Insert: این پارامتر باعث می شود تا اگر از ابتدای MaskedTextBox شروع به تایپ نماییم  به طوری که در وسط آن متنی باشد متنهای که از قبل تایپ شده است به جلو حرکت خواهد داد. 

نکته: بر خلاف پارامتر قبل است و از ابتدا Shift دادن به متن را انجام میدهد.

Overwrite: این پارامتر باعث می شود تا در صورت تایپ درون MaskedTextBox متنهای قبلی ازبین رفته و متن جدید به جای آن قرار گیرد.

لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودخاصیت HidePromptOnLeave :
پنجشنبه 23 مهر 1394 ساعت 03:44 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت باعث می گردد تا در صورتی که کاربر کنترل MaskedTextBox را ترک نماید کاراکتر Prompt که هنوز خالی است و تکمیل نشده است نمایش داده نشود.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود


خاصیت CutCopyMaskFormat :
پنجشنبه 23 مهر 1394 ساعت 03:42 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت Copy و Cut را درون کنترل MaskedTextBox مدیریت می نماید که شامل پارامترهای زیر می باشد.

ExcludePromptAndLiterals: این پارامتر تنها آن متونی را که کاربر درون MaskedTextBox تایپ نموده است را درون Clipboard کپی می نماید.

IncludePrompt: این پارامتر کلیه متن ها را تایپ شذه را به همراه Prompt های خالی را درون Clipboard کپی می نماید.

IncludeLiterals: این پارامتر در حالت پیش فرض این کنترل می باشد و کلیه متون بغیر از Prompt را درون Clipboard کپی می نماید. البته باید بدانید در صورت استفاده از کاراکتر های دیگر در هنگام ارائه Mask آنها نیز کپی می گردد.

IncludePromptAndLiterals: این پارامتر تمامی محتویات MaskedTextBox همچون متون تایپ شده توسط کاربر ، Prompt و کاراکتر های ذیگر در هنگام ارائه Mask  را درون Clipboard کپی می نماید.
لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودخاصیت Culture :
پنجشنبه 23 مهر 1394 ساعت 03:42 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت می تواند توع زبان و موقعیت جغرافیایی شما را در منطقه مشخص نموده و کنترل Masktextbox را با آن تنظیم نماید.
لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود
برچسب‌ها: خاصیت Culture , Culture ,خاصیت BeepOnError :
پنجشنبه 23 مهر 1394 ساعت 01:08 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت اگر برابر با پارامتر True باشد در صورت رعایت نکردن فیلتر Mask یک آهنگ خطا صادر می نماید و اگر برابر با پارامتر False باشد دیگر خطا با آهنگ صادر نمی شود.

نکنه: منظور از خطا در متن بالا پیغام  خاصی نمی باشد بلکه اجراء نکردن دستور از صفحه کلید خود خطا می باشد حال اگر بخواهیم خطا به صورت مصور صادر شود باید درون رویداد MaskInputRejected کد نویسی نمایید.
لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود

برچسب‌ها: خاصیت BeepOnError , BeepOnError ,

 
گفتمان مدیر
نویسندگان
نظر سنجی
آیا از مطالب سایت راضی هستید
دیگر موارد
بازدید کل :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
آخرین بازدید :شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic