و یا مطالب خود را با آدرس تلگرام bestprogramer@ درمیان بگذارید

خاصیت AllowPromptAsInput :
پنجشنبه 23 مهر 1394 ساعت 01:08 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت برای کنترل عبارت ورودی و شکل Prompt شما می باشد در صورتی که یک شکل باشد .Prompt در واقع کاراکتر اولیه ای است که کنترل Maskedtextbox آن را به طور پیش فرض انتخاب می نماید و در خروجی قرار نخواهد گرفت. به طور مثال اگر Prompt را علامت $ بگذارید و بدون وارد نمودن اطلاعات درون کنترل آن را با کد به یک کنترل دیگر مانند Textbox انتقال دهید خواهید دید که کارکتر $ انتقال نخواهد یافت و تنها فاصله خالی به جای کارکتر مورد نظر قرار می گیرد.حال اگر خاصیت Mask را به گونه ای طراحی نموده باشید که تنها عدد را دریافت نماید آنگاه سیستم Maskedtextbox کاراکتر Prompt را از شما دریافت می نماید. این در صورتی است که این عمل نباید صورت پذیرد برای این منظور باید دو خاصیت AllowPromptAsInput و ResetOnPrompt را برابر با پارامتر False نمایید.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودخاصیت MultiSelect :
چهارشنبه 22 مهر 1394 ساعت 07:55 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت اگر پارامترش برابر با True باشد باعث می گردد تا در کنترل ListView بتوان بیشتر از یک آیتم را انتخاب نمود.برای آنکه تعداد آیتم های انتخابی تنها یک آیتم باشد باید این خاصیت را False نماییم.
لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود
برچسب‌ها: خاصیت MultiSelect , MultiSelect ,خاصیت VirtualMode :
سه شنبه 14 مهر 1394 ساعت 01:21 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت می تواند کنترل ListView را به صورت مجازی در آورد.برابر با توضیحات شرکت میکروسافت این حالت زمانی کاربرد دارد که حجم آیتمها بسیار زیاد بوده و تنها بخواهیم بخشی از آنها را نمایش دهیم .لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود
برچسب‌ها: خاصیت VirtualMode , VirtualMode ,خاصیت VirtualListSize :
سه شنبه 14 مهر 1394 ساعت 01:21 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت زمانی در یک ListView کاربرد دارد که خاصیت VirtualMode برابر با پارامتر True شده باشد. در واقع این خاصیت اگر بالاتر از 0 باشد می تواند رویداد RetrieveVirtualItem را اداره نماید. به طور کلی برابر با توضیحات شرکت میکروسافت این خاصیت تنها برای ListView های مجازی استفاده می شود.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودخاصیت View :
سه شنبه 14 مهر 1394 ساعت 01:20 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت نوع نمایش آیکنها را درون ListView مشخص مینماید که شامل پارامترهای زیر می باشد.

LargeIcon: این پارامتر آیکنها را بزرگ نمایش می دهد.

Details: این پارامتر آیتمها را با توضیحات و زیر مجموعه ها نمایش می دهد

SmallIcon: این پارامتر آیتمها را به صورت کوچک نمایش می دهد

List: این پارامتر آیتمها را به صورت فهرست ستونی نمایش میدهد

Tile: این پارامتر آیتمها را به شکل کاشی کاری از بالا به پایین نمایش میدهد
لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود
برچسب‌ها: خاصیت View , View ,خاصیت StateImageList :
سه شنبه 14 مهر 1394 ساعت 01:19 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت آیتمها را به یک ImageList متصل نموده و در کنار عکس آیکنها نمایش میدهد.

نکته: برای نمایش این آیکنها خاصیت  Items را انتخاب نموده و درون این صفحه خاصیت StateImageindex را برابر با عکس دلخواه نمایید.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودخاصیت Sorting :
سه شنبه 14 مهر 1394 ساعت 01:17 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت برای مرتب سازی آیتم ها در کنترل های ListView استفاده شده و شامل پارامتر های زیر می باشد.

None: این پارامتر باعث می گردد تا هیچگونه مرتب سازی صورت نپذیرد

Ascending: این پارامتر کلیه آیتم ها را در حالت صعودی مرتب می نماید

Descending:  این پارامتر کلیه آیتم ها را در حالت نزولی مرتب می نمایدلطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود
برچسب‌ها: خاصیت Sorting , Sorting ,خاصیت SmallImageList :
سه شنبه 14 مهر 1394 ساعت 01:17 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
از این خاصیت همانند خاصیت LargeImageList برای تنظیم آیتم ها استفاده می شود .

نکته: این خاصیت زمانی فعال خواهد شد که که پارامتر خاصیت View برابر با SmallIcon باشد.


لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودخاصیت ShowItemToolTips :
سه شنبه 14 مهر 1394 ساعت 01:16 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
ابتدا باید گفت Tips ها کادر متنهایی می باشد که در صورت قرار گرفتن اشاره گر موس بر روی کنترل ها ظاهر می شود. این کادر توضیح را به صورت زیر می توان درج نمود.

طرز کار:
پروژه جدیدی بسازید و یک کنترل ListView در فرم قرار دهید
حال خاصیت Item را انتخاب نموده و از پایین صفحه باز شده بر روی دکمه Add کلیک می نماییم و آیتمی را به ListView اضافه نمایید
بر روی آیتم اضافه شده کلیک نموده و خاصیت ToolTipsText آن را با متنی دلخواه مقدار دهی نمایید
حال اگر در اجرا اشاره گر شما بر روی کنترل مورد نظر قرار گیرد آن متن ظاهر می شود

حال اگر خاصیت ShowItemToolTips برابر با پارامتر True باشد این کادر توضیحی ظاهر شده و در صورت False شدن این خاصیت دیگر کادر TipsText نمایش داده نمی شود.


لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود


خاصیت ShowGroups :
سه شنبه 14 مهر 1394 ساعت 01:16 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
در صورتی که در کنترل های ListView گروه بندی صورت گرفته باشد با این خاصیت می شود این گروه ها را نمایش داد و در صورت ورود پارامتر False گروه ها نمایش داده نخواهد شد.

همانند شکل زیر که در سمت راست خاصیت ShowGroups برابر با پارامتر True است و در شکل سمت چپ این خاصیت برابر با پارامتر False می باشد.

لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودبرچسب‌ها: خاصیت ShowGroups , ShowGroups ,خاصیت Scrollable :
سه شنبه 14 مهر 1394 ساعت 01:15 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
در صورتی که درون کنترل ListView فضای نمایشی، کم باشد به کمک این خاصیت می توان در کنار کنترل نوار Scroll ظاهر نمود . حال این در صورتی نخواهیم این نوار ظاهر گردد باید پارامتر این خاصیت را برابر با False نماییم.


لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودبرچسب‌ها: خاصیت Scrollable , Scrollable ,خاصیت OwnerDraw :
سه شنبه 14 مهر 1394 ساعت 01:14 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
کنترل ListView یا ToolTip همواره با سیستم عامل رسم می شود و به طور کلی اگر بخواهیم این کنترل را سفارشی بسازیم باید این خاصیت را برابر با True نموده تا تنظیمات از حالت سیستم عامل خارج گردد. در صورت True شدن این خاصیت هر سه رویداد DrawItem, DrawSubItem, DrawColumnHeader صدا زده خواهند شد  این در صورتی است که اگر این پارامتر برابر با  False باشد تنها رویداد DrawItem اجرا می شود.


لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود

برچسب‌ها: خاصیت OwnerDraw , OwnerDraw ,خاصیت LargeImageList :
سه شنبه 14 مهر 1394 ساعت 01:13 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
از این خاصیت برای تنظیم آیتم ها استفاده می شود به طور مثال شکل اندازه و غیره مانند شکال زیر :

نکته: این خاصیت زمانی فعال خواهد شد که که پارامتر خاصیت View برابر با LargeIcon باشد.

لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودخاصیت LabelWrap :
سه شنبه 14 مهر 1394 ساعت 01:12 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت باعث می گردد تا در صورت زیاد بودن متن درون برچسب آیتم ها در نامشان به صورت چند خطی نمایان شود. مانند شکل زیر:
همانگونه که مشاهده می نمایید در شکل سمت راست خاصیت LabelWrap برابر با True گردیده که باعث شده Lable آیکن اول به صورت سه خط نمایش داده شود در صورتی که در شکل سمت چپ اینگونه نیست.


نکته: برای استفاده از این خاصیت ابتدا باید خاصیت View را با پارامترهای LargeIcon یا SmallIcon بارگذاری نمایید.


لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودبرچسب‌ها: خاصیت LabelWrap , LabelWrap ,خاصیت LabelEdit :
سه شنبه 14 مهر 1394 ساعت 01:11 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
در صورتی که این خاصیت را برابر با پارامتر True نمایید با دوبار کلیک فاصله دار بر روی آیتم ها خواهید دید در حالت ویرایشی باز می شوند و می توانید متن روی آن را تغییر داد. البته این تغییرات فعلاً ذخیره نخواهد شد مگر آنکه کد ثبت را برای تغییرات آن وارد نمایید.

نکته: برای آنکه این خاصیت انجام وظیفه نماید باید ابتدا خاصیت Activation را بر روی پارامتر Standard قرار دهید.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودبرچسب‌ها: خاصیت LabelEdit , LabelEdit ,خاصیت HoverSelection :
سه شنبه 14 مهر 1394 ساعت 01:11 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت شامل دو پارامتر True و False می باشد. در صورت انتخاب پارامتر True زمانی که اشاره گر موس بر روی آیتم ها قرار گیرد انتخاب به صورت اتوماتیک انجام می پذیرد اما اگر انتخاب این خاصیت در حالت False باشد باید برای انتخاب آیتم ها ابتدا بر روی آنها یک بار کلیک می نماییم.


لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود


خاصیت HotTracking :
سه شنبه 14 مهر 1394 ساعت 01:10 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت باعث می گردد تا اگر آیتم های سر گروه انتخاب شود آیتم های زیر گروه آن نیز در حالت انتخاب قرار گیرند.

تذکر: در صورتی این خاصیت انجام وظیفه می نماید که ابتدا گروه بندی صورت گرفته باشد.

مانند شکل زیر میبینید که در شکل سمت چپ خاصیت HotTracking  برابر با پارامتر True می باشد.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود
برچسب‌ها: خاصیت HotTracking , HotTracking ,خاصیت HeaderStyle :
سه شنبه 14 مهر 1394 ساعت 01:08 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت سر ستون های کنترل ListView را مشخص می نماید . البته باید ابتدا خاصیت View را برابر با پارامتر Details قرار دهید تا سر ستون های ظاهر گردد. حال با پارامترهای این خاصیت به شکل زیر عمل می نماییم .

None: این پارامتر سر ستون را حذف می نماید.

Nonclickable: این پارامتر ستون های هدر را فعال می نماید اما با کلیک بر روی آن هیچ اتفاقی صورت نمی گیرد.

Clickable: این پارامتر باعث می گردد تا در صورت کلیک بر روی سر ستون ، آن ستون در حالت انتخاب قرار گیرد


لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودبرچسب‌ها: خاصیت HeaderStyle , HeaderStyle ,خاصیت GridLines :
سه شنبه 14 مهر 1394 ساعت 01:08 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
GridLines  نام خطوطی است درون ListView ها و یا DataGrid ها قرار دارد که کنترل مورد نظر را مانند جدول در می آورد. مانند شکل زیر
تذکر: برای نمایش این خاصیت نباید از خاصیت Groups استفاده نمایید.

لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود
برچسب‌ها: خاصیت GridLines , GridLines ,خاصیت FullRowSelect :
سه شنبه 14 مهر 1394 ساعت 01:07 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت باعث می گردد تا در صورت انتخاب یک سلول از فهرست تمام سطر آن انتخاب گردد. در صورتی که پارامتر این خاصیت False باشد تنها یک فیلد انتخاب می شود.


لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود

 
گفتمان مدیر
نویسندگان
نظر سنجی
آیا از مطالب سایت راضی هستید
دیگر موارد
بازدید کل :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
آخرین بازدید :شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات