و یا مطالب خود را با آدرس تلگرام bestprogramer@ درمیان بگذارید

خاصیت CheckOnClick :
شنبه 4 مهر 1394 ساعت 09:19 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )

در برخی از کنترل ها مانند CheckedListBox آیتم ها به صورت انتخابی Check می باشد. با کلیک بر روی آیتم ها آنها را انتخاب می نماییم و در صورت کلیک دوم آیتم به صورت تیکدار خواهد شد. در صورتی که خاصیت CheckOnClick را با پارامتر True مقدار دهی نمایید میتوانید با همان کلیک اول آیتم را به صورت کامل انتخاب نمایید.

لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودخاصیت UseWaitCursor :
یکشنبه 29 شهریور 1394 ساعت 11:52 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت قادر است در صورت قرار گرفتن اشاره گر موس روی کنترل مورد نظر آن را در حالت انتظار قرار دهد که در ویندوز های مختلف به شکل های مختلفی می باشد. مثلاً در ویندوز 7 به شکل دایره آبی و در وندوزهای قبلی ساعت شنی می باشد.

لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودخاصیت UseMnemonic :
یکشنبه 29 شهریور 1394 ساعت 11:51 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
در هنگام نام گذاری Text با استفاده از کاراکتر & قبل از هر کاراکتری می توانیم یک زیر خط برای آن ایجاد نماییم به معنای کلید دسترسی. حال اگر خاصیت UseMnemonic با پارامتر False مقدار دهی نماییم تمامی کاراکتر & همان گونه که است نمایش داده می شود مانند شکل زیر که دکمه اول UseMnemonic  برابر با True و در دکمه دوم برابر با False  می باشد.

لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود
برچسب‌ها: خاصیت UseMnemonic , UseMnemonic ,خاصیت UseVisualStyleBackColor :
یکشنبه 29 شهریور 1394 ساعت 11:50 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
مشاهده این خاصیت به صورت زیر می باشد.
ابتدا یک TabControl  به فرم خود وارد نمایید و رنگ پشت زمینه TabPage را به رنگی دلخواه تغییر دهید. حال TabControl  را انتخاب نموده و خاصیت UseVisualStyleBackColor  را برابر با پارامتر True نمایید .خواهید دید که رنگ TabPage به رنگ فرم تبدیل خواهد شد .حال یک کنترل Lable یا  CheckBox به پروژه اضافه نموده و درون TabPage قرار دهید خواهید دید که رنگ این کنترلها همانند رنگ TabPage خواهد شد . این در صورتی است که رنگ TabPage به رنگ فرم درآمده است. با False نمودن خاصیت UseVisualStyleBackColor می بینید TabPage رنگ واقعی خود را نمایش می دهد.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودخاصیت UseCompatibleTextRendering :
یکشنبه 29 شهریور 1394 ساعت 11:44 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
در پروژه های برنامه نویسی Framework های متعددی ساخته شده است. این خاصیت مشخص مشخص می نماید کنترل از GDI تبعیت نماید با از GDI+ . در واقع اگر این خاصیت را برابر با True نمایید تنها سیستم هایی که Framework 1.1 به بالا دارند می توانند از آن استفاده نمایند. لذا در صورتی که سیستمی دارای Framework 1.1 یا Framework 1.0 باشد بهتر است این خاصیت را برابر با False نماید.

نکته: GDI مخفف Graphics device interface است و ویندوز از آن برای ترسیمات دوبعدی گرافیکی خودش استفاده می کند. متاسفانه این کتابخانه کندترین کتابخانه ی موجود برای ویندوز است اما برای ترسیمات اولیه مفید می باشد. GDI  شامل 4 قسمت است و لازم به ذکر است که هیچ لزومی به استفاده از GDI ویندوز برای ترسیمات عالی گرافیکی نمی باشد و برای کارهای حرفه ای می توان به DirectX و OpenGL و یا سایر کتابخانه های گرافیکی مهیا مانند DelphiX ، FastLib ، DIBUltra و غیره مراجعه کرد.
لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودخاصیت ThreeState :
یکشنبه 29 شهریور 1394 ساعت 11:43 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
همانطور که در درس CheckState گفته شد Checkbox ها در سه حالت قرار می گیرند با این تفاوت که در صورت کلیک روی کنترل درون برنامه فقط میتوان از دوحالت Checked و Unchecked استفاده نمود. حال اگر خاصیت ThreeState را به صورت True قرار دهید می توانید هر سه حالت را مشاهده و انتخاب نمایید.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود
برچسب‌ها: خاصیت ThreeState , ThreeState ,خاصیت TextImageRelation :
یکشنبه 29 شهریور 1394 ساعت 11:42 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت زمانی کاربرد خواهد داشت که کاربر بر روی کنترل یک عکس قرار داده باشد و بخواهد در کنار آن متنی بنویسد آنگاه با این خاصیت می تواند موقعیت عکس و متن را با یکدیگر مشخص نماید و شامل پارامترهای زیر می باشد.

Overlay: عکس در وسط کنترل و متن هم بر حسب تنظیمات خاصیت TextAlign می باشد

ImageAboveText: این پارامتر عکس را بالای متن قرار می دهد

ImageBeforeText: این پارامتر عکس را قبل از متن قرار می دهد

TextAboveImage:این پارامتر متن را بالای عکس قرار می دهد

TextBeforeImage: این پارامتر متن را قبل از عکس قرار می دهد


نکته: بهتر است عکس از نوع آیکن باشد و از Imagelist استفاده نمایید
لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود
خاصیت CheckState :
یکشنبه 29 شهریور 1394 ساعت 11:40 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
شکل انتخاب در Checkbox ها همواره به دو صورت زیر میباشد انتخاب که دارای یک تیک است و یا عدم انتخاب که هیج جیزی نداردو خالی می باشد اما باید بدانید حالت دیگری نیز وجود دارد که آن برای انتخاب نیمه می باشد. به طور مثال اگر 10 گزینه داشته باشید و تعداد از آنها را انتخاب نمایید Checkbox  سر شاخه به صورت نیمه روشن می شود. پارامترهای این خاصیت به شرح زیر می باشد.

Checked: این پارامتر باعث می گردد تا کنترل در حالت انتخاب قرار گیرد

Unchecked: این پارامتر کنترل را در حالت غیر انتخاب قرار می دهد

Indeterminate: این پارامتر انتخاب را در حالت نیمه قرار می دهد


در شکل های زیر دو صفحه را مشاهده می نمایید که دارای حالت Indeterminate می باشد.

لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود

برچسب‌ها: خاصیت CheckState , CheckState ,خاصیت Checked :
یکشنبه 29 شهریور 1394 ساعت 11:40 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت مشخص می نماید که آیا کنترل CheckBox و RadioButton در حالت انتخاب می باشند یا خیر.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود
برچسب‌ها: خاصیت Checked , Checked ,خاصیت CheckAlign :
یکشنبه 29 شهریور 1394 ساعت 11:39 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت محل قرار گیری کادر انتخاب را در Checkbox و RadioButton ها را تعیین می نماید که می توان در 9 نقطه قرار گیرد.
نکته: برای مشاهده بهتر این خاصیت ابتدا AutoSize کنترل مورد نظر را به صورت False نمایید و کنترل مورد نظر را تغییر اندازه دهید.


لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودبرچسب‌ها: خاصیت CheckAlign , CheckAlign ,خاصیت AutoCheck :
یکشنبه 29 شهریور 1394 ساعت 11:34 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت باعث می گردد تا کنترلهای Checkbox و RadioButton در حالت فقط خواندنی قرار گیرند و دیگر نمی توانید آن را در حالت انتخاب و یا لغو انتخاب قرار دهید. در اینجا باید گفت که می شود با استفاده از کد نویسی کنترل  Checkbox و RadioButton که خاصیت AutoCheck برابر با False شده اند را در حالت انتخاب و یا عدم انتخاب قرار دهیم که در صورت این کار با کلیک بر روی کنترلهای مذکور نمی شود آنها را تغییر وضعیت داد.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود
برچسب‌ها: خاصیت AutoCheck , AutoCheck ,خاصیت Appearance :
شنبه 28 شهریور 1394 ساعت 07:06 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت باعث می گردد شکل یک Checkbox یا Radiobutton به صورت دکمه ای در بیاید.

نکته: درست است که شکل این کنترلها به صورت دکمه می شود اما دکمه ای که در صورت کلیک فشرده می شود و تا زمانی که در حالت انتخاب باشد فشرده میماند . 

در شکل زیر 2 حالت را مشخص نموده ایم.


در checkbox1 حالت عادی است اما در chckbox2 حالت دکمه ای می باشد.

لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودبرچسب‌ها: خاصیت Appearance , Appearance ,خاصیت ImageList , ImageKey,ImageIndex:
شنبه 21 شهریور 1394 ساعت 11:44 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خواص بسته به آن دارد که کاربر از کنترل ImageList استفاده نماید که برای فراگیری بهتر با مثالی آن را بیان می نمایم.

مثال:
یک پروژه جدید ایجاد نمایید و 4عدد کنترل Button به آن بی افزایید
یک کنترل ImageList از گروه Components را به پروژه اضافه نمایید .
از پایین فرم کنترل ImageList1 را انتخاب و خاصیت Images آن را باز نمایید از صفحه باز شده روی ذکمه Add کلیک نمایید و عکس های خود را به کنترل اضافه نموده و OK نمایید.

نکته : عکسها به صورت فهرست درون ImageList قرار می گیرد و هر عکس بک عدد را از صفر به خود اختصاص می دهد.

ببا کمک خاصیت ImageSize اندازه عکسها را درون ImageList تنظیم نمایید.
تمامی Button ها را انتخاب نمایید و خاصیت ImageList تمام Button ها را برابر با ImageList1 قرار دهید.
حال با خاصیت ImageIndex عدد آن شکلی را که می خواهید روی دکمه نمایش دهید را مشخص نمایید. و یا با خاصیت ImageKey نام آن تصویر را مشخص نمایید.

تذکر: ImageIndex بر اساس کد عکس و ImageKey بر اساس نام عکس کار می نماید 

تذکر: بهتر است از عکسهای PNG برای کار با ImageList استفاده نماییم.

نکته: دلیل استفاده از ابزار ImageList آن است که ابتدا عکسها آیکنی در یکجا جمع می شوند و دوم اینکه همه آنها در یک اندازه قرار می گیرند.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود
خاصیت Image , ImageAlign :
شنبه 21 شهریور 1394 ساعت 11:42 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
خاصیت Image می تواند بر روی کنترل یک عکس به شکل یک آیکن قرار داده و می توان موقعیت نمایش آن را با خاصیت ImageAlign  تنظیم نماییم.خاصیت ImageAlign  شامل پارامترهای زیر است .

BottomCenter : عکس در پایین و وسط قرار کیرد 

BottomLeft: عکس در پایین و چپ قرار کیرد

BottomRight: عکس در پایین و راست قرار کیرد

MiddleCenter: عکس در وسط و وسط قرار کیرد

MiddleLeft: عکس در وسط و چپ قرار کیرد

MiddleRight: عکس در وسط و راست قرار کیرد

TopCenter: عکس در بالا و وسط قرار کیرد

TopleLeft: عکس در بالا و چپ قرار کیرد

TopRight: عکس در بالا و راست قرار کیرد
لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود

برچسب‌ها: خاصیت Image , ImageAlign , Image ,خاصیت FlatStyle :
شنبه 21 شهریور 1394 ساعت 12:05 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
از این خاصیت برای تغییر شکل در دکمه ها استفاده می شود که شامل پارامتر های زیر می باشد.

Flat: این پارامتر باعث می گردد تا شکل به حالت دو بعدی تبدیل شود و خاصیت  FlatAppearance  مورد کاربرد قرار گیرد

Popup: این پارامتر شکل دکمه ها را به صورت دو بعدی نمایش می دهد و در صورتی که اشاره گر موس روی کادر دکمه وارد شود به شکل سه بعدی در می آید

Standard: این پارامتر دکمه را در حالت عادی قرار می دهد

System: این پارامتر باعث می گردد تا دکمه های برنامه شما از شکل دکمه های سیستم عامل تبعیت نماید 

لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود
برچسب‌ها: خاصیت FlatStyle , FlatStyle ,خاصیت FlatAppearance :
شنبه 21 شهریور 1394 ساعت 11:43 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت برای تنظیمات گرافیکی دکمه بکار میرود البته در صورتی که خاصیت FlatStyle را برابر با پارامتر Flat قرار دهید .در صورت انتخاب حالت Flat در خاصیت FlatStyle  پارامترهای زبر درون خاصیت FlatAppearance فعال می شود  که به این شرح می باشد.

BorderColor : رنگ خط دور دکمه

BorderSize : قطر خط دور دکمه

MouseDownBackColor : رنگ دکمه در هنگام فشردن آن

MouseOverBackColor: رنگ دکمه در هنگام قرار گیری اشاره گر موس روی آنلطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود
خاصیت DialogResult :
شنبه 21 شهریور 1394 ساعت 11:19 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
در برنامه نویسی کادر MessageBox وجود دارد که نمونه های آنها را زیاد دیده اید . و اینجانب در این باره در این مبحث درسی صحبتی نمیکنم شکل زیر یک کادر MessageBox است .در این کادرها هر دکمه معادل یک کد خاص می باشد که در جدول زیر بیان شده است .

کد

دکمه هایی

1

OK

2

Cancel

3

Abort

4

Retry

5

Ignore

6

Yes

7

No


این کدها در صورتی اجرا میگردد که از فرمان MessageBox استفاده شده باشد. اما اگر در فرم معمولی و دکمه های عادی بخواهیم فرم Dialog بسازیم از این خاصبت برای ارائه کد بر روی دکمه استفاده می شود.

نکته: زمانی از این خاصیت استفاده می شود که بخواهیم یک MessageBox  فارسی با آیکن خاص بسازیم .لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودخاصیت AutoEllipsis :
پنجشنبه 19 شهریور 1394 ساعت 11:00 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
گاهی اوقات در هنگام تایپ روی کنترل Button متن از کادر بیشتر می شود . با انتخاب پارامتر True این خاصیت در صورتی که متن درون کادر دکمه جا نگردد سه نقطه به عنوان ادامه متن در انتهای کلمه روی دکمه ظاهر می شود.

مثال:
در دکمه های زیر مشاهده می نمایید جمله "ثبت اطلاعات دانش آموزان برتر " تایپ شده است در دکمه اول پارامتر AutoEllipsis  برابر با True است و در دکمه دوم  برابر با False.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود


خاصیت WordWrap :
چهارشنبه 18 شهریور 1394 ساعت 12:36 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت زمانی کاربرد دارد که خاصیت  Multiline برابر با True  یاشد. آنگاه در هنگام تایپ وقتی به انتهای کادر متن رسیده باشید به صورزت اتومات به خط بعد منتقل میشود زیرا خاصیت WordWrap برابر یا پارامتر True تنظیم است اما اگر پارامتر آن را به False تغییر دهید آنگاه تا زمانی که روی دکمه enter نزده باشید اعلام گر تایپ به خط بعد منتقل نخواهد شد. 

تذکر : در صورتی که خاصیت WordWrap را برابر یا False قرار دادید بهتر است مقدار ScrollBars را برابر یا پارامتر Both قرار دهید تا مدیریت بهتری را روی کادر متن داشته باشید .
لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودبرچسب‌ها: WordWrap , خاصیت WordWrap ,خاصیت Visible :
چهارشنبه 18 شهریور 1394 ساعت 12:25 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت باعث نمایش یا عدم نمایش کنترلها در حالت اجراء می باشد. در اینجا شایان ذکر است کنترلهایی که Visible آنها برابر با False می باشد در حافظه بارگذاری شده و میتوان بر روی آنها کد نویسی نمود و یا از آنها درون کارها استفاده کرد.
لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودبرچسب‌ها: Visible , خاصیت Visible ,

 
گفتمان مدیر
نویسندگان
نظر سنجی
آیا از مطالب سایت راضی هستید
دیگر موارد
بازدید کل :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
آخرین بازدید :شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic